QĐND Online - Sáng 6-1, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Hội nghị Quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và triển khai các nội dung công tác chủ yếu năm 2014.

Phi công Trung đoàn 910 sẵn sàng mở máy cất cánh huấn luyện

Trong năm qua, Đảng ủy Trường Sĩ quan Không quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của trên, đồng thời bám sát tình hình thực tiễn nhiệm vụ đơn vị, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, đào tạo đề ra. Kết quả huấn luyện bay đạt 97,6% kế hoạch; đào tạo học viên các chuyên ngành tốt nghiệp ra trường đạt 100% yêu cầu, trong đó có 64,2% khá, giỏi. Tổng kết năm 2013, toàn trường có 70 tập thể và 563 cá nhân được khen thưởng, trong đó Trường Sĩ quan Không quân được tặng Cờ thi đua của Quân chủng Phòng không- Không quân; Đảng bộ Trường đạt trong sạch vững mạnh; 100% các cơ quan, đơn vị trong trường an toàn tuyệt đối về chính trị nội bộ.

Năm 2014, Đảng ủy Trường Sĩ quan Không quân xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện bay và huấn luyện đào tạo, trọng tâm là các nội dung: Dạy thiết thực, học tích cực, huấn luyện chính quy, bảo đảm an toàn bay vững chắc và an toàn giao thông. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng; trong sạch về đạo đức lối sống….

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ quân sự, Đảng ủy Trường cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về xây dựng Đảng theo Nghị quyết TW4 (khóa XI), trọng tâm là sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các cấp gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG