QĐND Online - Sau 2 ngày tổ chức (ngày 1 và 2-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Bộ Tham mưu luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, kịp thời ra nghị quyết và triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ VIII.

Đảng bộ đã lãnh đạo Bộ Tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Làm tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về tổ chức và duy trì thực hiện nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, xử lý các tình huống trên không và các nhiệm vụ đột xuất được giao; tham gia các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức; chỉ đạo huấn luyện và diễn tập cơ động lực lượng, bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng Không quân, Phòng không; huấn luyện và tổ chức bắn nghiệm thu VKKT mới, cải tiến; tổ chức thực hiện có hiệu quả nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT góp phần giữ vững Bộ Tham mưu ổn định về mọi mặt…

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xác định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và những chủ trương, biện pháp lãnh đạo chủ yếu là: tập trung xây dựng Bộ Tham mưu theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác quân sự và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch-chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị và Bộ Tham mưu VMTD; cán bộ, QNCN, CNVQP, HSQ-BS có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, nêu cao cảnh giác cách mạng, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG