QĐND Online - Kỹ sư Nguyễn Hồng Nam được đào tạo chuyên ngành Đạn Tên lửa phòng không tại Học viện Kỹ thuật quân sự từ năm 1977 đến năm 1982. Anh đã có 14 năm đảm đương các cương vị công tác: Kỹ thuật viên, cán bộ đại đội, cán bộ tiểu đoàn và 16 năm trên cương vị Trợ lý của Phòng Tên lửa. Hiện nay, anh là Phó trưởng Phòng Tên lửa (Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ), là một trong những kỹ sư đầu ngành chuyên ngành đạn tên lửa phòng không của Quân chủng PK-KQ.

Chia sẻ về quá trình công tác của mình, Đại tá Nguyễn Hồng Nam cho rằng, những tháng năm lăn lộn cùng với cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị tên lửa trong Quân chủng đã cho anh nhiều trải nghiệm quý. Khi được điều động về cơ quan, anh vẫn dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm tình trạng khí tài, từ đó có những tham mưu, đề xuất đúng, trúng cho cấp trên. Đại tá Nguyễn Hồng Nam tâm sự: “Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao phó, tôi còn muốn truyền tải những kiến thức, kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ mà mình đã tích lũy được cho các cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị tên lửa”.

 

Đại tá Nguyễn Hồng Nam.

Giai đoạn 2006-2010, sau nhiều năm khai thác, sử dụng, trang bị khí tài của các tiểu đoàn tên lửa phòng không (TLPK) và đạn tên lửa Von-ga của Quân chủng đã xuống cấp và hết hạn sử dụng, trong khi nhiệm vụ SSCĐ rất nặng nề. Trước tình hình đó, thực hiện nhiệm vụ của cấp trên, anh đã cùng với các trợ lý của Phòng Tên lửa trực tiếp đi đến 100% tiểu đoàn kỹ thuật phòng không, kho trong Quân chủng để khảo sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các trang bị kỹ thuật (TBKT), từ đó đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy hướng sửa chữa, nâng cấp TBKT nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng. Năm 2007, anh đã cùng với các đồng nghiệp nghiên cứu, soạn thảo “Quy trình kỹ thuật và hướng công tác chuẩn bị kỹ thuật cho đạn tên lửa cho nhiệm vụ SSCĐ”. Năm 2009, anh đã trực tiếp đi đến hàng chục tiểu đoàn kỹ thuật TLPK trong Quân chủng để huấn luyện cho các kíp chiến đấu về đội ngũ kỹ chiến thuật cũng như thao tác kỹ thuật của từng trắc thủ theo đúng các tài liệu kỹ thuật.

Với những kiến thức vững chắc về chuyên ngành đạn tên lửa phòng không, từ tháng 10-1999 đến tháng 10-2006, anh được cấp trên giao nhiệm vụ làm Thư ký Dự án “Tăng hạn sử dụng đạn tên lửa phòng không Von-ga”. Tiếp đó, từ tháng 10-2006 đến 10-2012, anh tiếp tục được giao làm Thư ký Dự án “Cải tiến tổ hợp tên lửa phòng không Pê-tro-ra (C-125M) và tăng hạn sử dụng đạn tên lửa phòng không Pê-tro-ra (5B27)”. Phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy cộng với tích cực nghiên cứu, học hỏi, anh đã hoàn thành tốt việc tham mưu, đề xuất với cấp trên về quản lý, điều hành dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Song hành với công tác chỉ huy, lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, kỹ sư Nguyễn Hồng Nam còn dành nhiều thời gian để nghiên cứu khoa học. Từ năm 2007 đến năm 2011, anh đã có 2 đề tài nghiên cứu khoa học, 7 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Bộ Quốc phòng, Quân chủng đánh giá cao. Với những đóng góp cho lực lượng TLPK của Quân chủng, Đại tá Nguyễn Hồng Nam đã được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trong 18 năm, cùng với nhiều bằng khen, giấy khen các loại. Đặc biệt, năm 2012, anh được Bộ Quốc phòng tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”. Tháng 4-2014, anh được Bộ Quốc phòng phong chức danh “Kỹ sư chính”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG