QĐND Online - Từ ngày 9 đến 13-11, tại Sư đoàn 375 và Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức đợt tập huấn chiến thuật bộ binh và công tác huấn luyện chiến sĩ mới cho hơn 100 sĩ quan phụ trách công tác huấn luyện thuộc cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc.

Lớp tập huấn thực hành huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ.

Qua 5 ngày tập huấn, các học viên rút kinh nghiệm sâu sắc công tác huấn luyện chiến sĩ mới thời gian qua và xác định một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. Học viên được hệ thống các nội dung cần huấn luyện chiến sĩ mới trong năm 2016, tập trung vào các nội dung còn yếu, chưa thực chất, hiệu quả chưa cao như: Thao trường, mô hình học cụ, chuẩn bị hệ thống văn kiện huấn luyện, những điểm cần chú ý về quy trình kiểm tra, công tác chuẩn bị, kiểm tra vật liệu nổ trước khi thực hành 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới. Qua mỗi khoa mục, các học viên đều được thực hành, bình tập, rút kinh nghiệm.

Kết thúc đợt tập huấn, 100% học viên được kiểm tra thực hành bắn AK bài 1, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.                                                           

Tin, ảnh: HỮU LỆ