QĐND Online - Sáng 28-5, tại Hà Nội, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” giai đoạn 2004-2015.

Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo”  trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của công đoàn Quân chủng PK-KQ vừa là nội dung, vừa là biện pháp để xây dựng đội ngũ công nhân viên – lao động quốc phòng vững mạnh. Qua 10 năm tổ chức, hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đã có 359 sản phẩm, đề tài, sáng kiến tham gia hội thi được lựa chọn từ hơn 1000 sản phẩm, đề tài, sáng kiến của các cơ sở tham gia hội thi hằng năm. Nhiều sản phẩm, đề tài sáng tạo có giá trị khoa học, tính thực tiễn và hiệu quả kinh tế cao... Có 96 lượt tập thể công đoàn cơ sở, 232 tác giả, nhóm tác giả được khen thưởng.

Các tổ chức, cá nhân nhận bằng khen trong hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” giai đoạn 2004-2015.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Trí, Phó tư lệnh Quân chủng đã thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ nghi nhận, biểu dương những cố gắng và kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Thiếu tướng Nguyễn Hứu Trí nhấn mạnh: Để duy trì và phát huy hiệu quả hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo”, trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng Hội thi “Sản phẩm đề tài sáng tạo”, tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hội thi đến đoàn viên, công nhân lao động; phát huy tinh thần tự lực tự cường, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” những năm tiếp theo đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN