Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com

Pháo phòng không, Tên lửa S300 huấn luyện bắt, bám sát mục tiêu

go top