Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com

Diễn tập CH-TM kíp chiến đấu Sở chỉ huy trung đoàn tên lửa phòng không năm 2013

go top